https://www.postmen.tv/portfolio/odensehuis/_425___1_NL_25

    Odensehuis

    Het Odensehuis laat zien dat mensen met dementie er gewoon bijhoren. We komen op voor onszelf en onze lotgenoten. We geven onze antwoorden op vragen die mensen met dementie bezig houden. We geven informatie aan professionals over onze mogelijkheden en onze behoeften. We organiseren onze eigen activiteiten. We doen het op onze manier.